• zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • odborné sociální poradenství