Příručka pro nastávající rodiče    

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) společně s Úřadem práce ČR (ÚP ČR) vydala aktualizovanou Příručku pro nastávající rodiče, kde jsou shrnuty nejdůležitější informace k podmínkám pro získání peněžité pomoci v mateřství (PPM) a k vyplácení rodičovského příspěvku (RP) pro ty, kteří se připravují na rodičovskou roli. Řada rodičů se s těmito dávkami setkává popré a nemá zcela jasno, jaký je rozdíl mezi "mateřskou" a "rodičovskou". Příručka má proto pomoci rodičům lépe se orientovat v systému vyplácených dávek.

Příručka ke stažení    

Užitečné odkazy nakloněné rodině