Dnešní poslání

Posláním Mateřského centra Šťastné srdce je snížit izolovanost rodičů s malými dětmi, a to vytvářením inspirativního zázemí a smysluplným strávením volného času. Podporujeme rozvoj dětské osobnosti a nenásilnou socializaci dítěte. Vytvořením pocitu pospolitosti a možnosti pro seberealizaci posilujeme vztahy v rodině.
 
Snažíme se o zkvalitnění volnočasových aktivit a rozšiřování vzdělávacích a společenských možností pro rodiny s dětmi od narození až do předškolního věku.
 
Mateřské centrum vzniklo za účelem sdružování nastávajících rodičů, rodičů a ostatní veřejnosti za účelem výchovy a vzdělávání našich nejmenších (dětí od narození až do předškolního věku).

Vznik záměru

V Českém Těšíně prosinec 2007

Chtěli bychom Vám představit záměr na vznik MC Šťastné srdce, o.s. a volnočasové aktivity pro všechny skupiny žen, děti a  občany středního a vyššího věku.
Víme, že v Českém Těšíně žije něco přes 26tisíc obyvatel. Středisko, kde by se mohly scházet maminky s dětmi (od dvou měsíců až do sedmi let věku dítěte), které ještě nechodí do školky, jsou snad jen dvě. Jedno centrum vzniklo z podnětu maminek na ul. Frýdecké (ve velmi malých prostorech) a druhé v prostorech DDM jen v dopoledních hodinách. Je to určitě málo na množství obyvatel  a rodících se dětí v posledních letech. 
Toto scházení maminek by bylo, každý den od 9.00hod. do 12.00hod. Děti a zároveň jejich maminky by se učily:    

 • optickou paměť
 • zrakové smysly
 • sluch   
 • motorika
 • motorika očních pohybů
 • motorika rukou
 • motorika mluvidel
 • zpěv
 • hraní na hud. nástroje
 • tanec
 • pohybové a další aktivity, pro rozvoj a správný vývoj děti

Co vidíme, jako nejdůležitější?Chraňme tyto ženy, protože klidné a šťastné děti jsou posly šťastné budoucnosti. V centru by dostávaly kompetence, aby se cítily prospěšné a důležité. Šlo by  například o: službu -  v docházce, u kávy, výběr za vstup do centra, pitný režim pro děti, podílení se na programu , atd.
Další nápady vyplynou na povrch při nastartování centra.

 • masáže ( kojenců, těhotných, a dalších  skupin ...)
 • cvičení s kojenci
 • meditační dýchání těhotných a cvičení s tím spjaté
 • informace pro prvorodičky ( těhotenství a vše s tím spjaté)
 • důležitost doprovodu (nejen tatínkem) k porodu
 • pomoc po porodu a v šestinedělí
 • informace pro muže, jako doprovod k porodu
 • břišní tanec pro těhotné
 • břišní tance pro různé věkové skupiny ( od 8let až 70let, zlepšuje posílení pánevního dna, srovnává páteř a probouzí v ženách jemnost a ženskost)
 • kreativní tvorba pro všechny věkové skupiny

Víkendové akce v budově i mimo budovu. Vzdělávací pobyty pro rodiny s dětmi. Příjem vzdělávacích kurzů. Víkendové taneční soutěže.

Nápadů je spousta, ale vyplouvají postupně. Těšíme se na spolupráci a podporu  dobré myšlenky.
Ženy, které zůstanou doma  s dítětem a tráví většinu času samy, mají velmi často stavy úzkosti a pocity prázdnoty. Tyto ženy mívají  poporodní deprese, obviňují se, že nic nezvládají a myslí si, že nejsou dobrou matkou pro své narozené dítě. Sdružování těchto žen je důležité i z hlediska předávání si zkušeností od  starších žen  a žen s více dětmi. Jak si uspořádat den, vypustit nedůležité věci, jak zvládnout nápor rodiny a  přizpůsobit běh celé domácnosti.
Ve skupinách můžou najít azyl i ženy z jiných zemí, kterých v našem městě přibývá (myslím Japonky, Číňanky, Ukrajinky, atd.). Ty se často cítí samotné a společností nepřijímané. Nemají si s kým povykládat o svých ženských pocitech a věcech, které je tíží.

V centru si můžou předávat zkušenosti a rady, můžou si měnit šaty po dětech, vypít si kafe a nebýt při tom samy.

Chceme ženám připravit vzdělávací a zájmové kurzy např: Viděla bych také vymezení jednoho dne v měsíci pro ženy s dvojčátky a vícerčaty. Předají si zkušenosti, poznatky, nápady a hlavně si poradí ve výchově dětí.
Maminky s dětmi, které se narodily s rozštěpem, se také potřebují  scházet a předávat si zkušenosti a informace.
Shromáždili bychom i ženy, které mají po operaci prsu, hlavně jim je třeba dodat elán do života po tak těžkém zásahu, jako je odebrání jednoho, nebo obou prsů. Tak důležitého orgánu pro ženu, které u ní znamená symbol mateřství.
Chceme v Českém Těšíně zřídit i koupání novorozeňat a kojenců. Tančení s miminky.
Cvičení a manipulace s kojenci.

Co závěrem?

Nápadů je spousta, ale vyplouvají postupně. Těšímě se na spolupráci a podporu dobré myšlenky

Za o.s. MC Šťastné srdce Marcela Pščolková a Jitka Koždoňová